Времето на проходите на Балканския полуостров

[intergeo id=”wM3ATN”][/intergeo]

24 часова прогноза за Яфа Логорасе

Отворен

Прогноза за прохода Елбасан – Тирана

[intergeo id=”wMzcjN”][/intergeo]

24 часова прогноза за прохода Елбасан – Тирана

Отворен

24 часова прогноза за Яфа Бордолесит

Албания

[intergeo id=”AO1gDN”][/intergeo]

Отворен

Степен на трудност от 1 до 6 по скалата на Meteo-Ride

С1 Лесен - Не се забелязват признаци, че сме в проход (седловина). Безпроблемно изпреварване.
С2 Сравнително лесен - Прави отсечки с леки виражи, по-големи наклони, остри завои и стеснения са изключение. Изпреварване при видимост
С3 Нормален - Наличие на повече завои, наклони и стеснения, които не позволяват предвижване с по-висока скорост. Не се препоръчва изпреварване.
С4 Труден - Фиба след фиба, стръмни наклони, стеснения и се поддържа сравнително ниска скорост на движение, с повишено внимание.
С5 Екстремен. Препоръчва се високопроходимо МПС (крос, ATV, 4х4) асфалта е с нарушена цялост, на места липсва и преминава в бетон или макадам.
С6 - В какво се забърках. Макадам или коларски път с обратни завои и стръмни наклони. Изоставен път. Възможни коловози или загуба на пътя.

[intergeo id=”gM0czM”][/intergeo]

Отворен до началото на Октомври

Степен на трудност от 1 до 6 по скалата на Meteo-Ride

С1 Лесен - Не се забелязват признаци, че сме в проход (седловина). Безпроблемно изпреварване.
С2 Сравнително лесен - Прави отсечки с леки виражи, по-големи наклони, остри завои и стеснения са изключение. Изпреварване при видимост
С3 Нормален - Наличие на повече завои, наклони и стеснения, които не позволяват предвижване с по-висока скорост. Не се препоръчва изпреварване.
С4 Труден - Фиба след фиба, стръмни наклони, стеснения и се поддържа сравнително ниска скорост на движение, с повишено внимание.
С5 Екстремен. Препоръчва се високопроходимо МПС (крос, ATV, 4х4) асфалта е с нарушена цялост, на места липсва и преминава в бетон или макадам.
С6 - В какво се забърках. Макадам или коларски път с обратни завои и стръмни наклони. Изоставен път. Възможни коловози или загуба на пътя.

РУМЪНИЯ

Метцово или Katara pass

[intergeo id=”gN3ATN”][/intergeo]

Отворен

ГЪРЦИЯ

[intergeo id=”AO3ATN”][/intergeo]

Македония

Свети Юри – Парк Биоково

[intergeo id=”AM4ATN”][/intergeo]

Природен парк Блидине

Природен парк Блидине

Пътят Сараево-Мостар

[intergeo id=”wM4ATN”][/intergeo]

Пътят Сараево-Мостар

[intergeo id=”gNwATN”][/intergeo]

[intergeo id=”gM4gzM”][/intergeo]

Черна Гора

[newsbox style=”nb6″ display=”category” cat=”113″ number_of_posts=”10″]

Meteo-ride си запазва правото да променя информацията и не носи отговорност за несъответсвие, предвид високопланинските условия.

Back to top button